Cao tốc Tân Phú Bảo Lộc chính thức phê duyệt

Cao tốc Tân Phú Bảo Lộc được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức công tư PPP giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, chính trị khu vực Tây Nguyên

Tổng quan cao tốc tân phú bảo lộc

Nguyên Văn Cao tốc Tân Phú Bảo Lộc được phê duyệt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 • Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công từ ngày 18 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Căn cứ Nghị quyết số 29/2001/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011 -2025;
 • Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
 • Căn cứ Nghị định số 28/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
 • Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
 • Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3714/BC-HĐTĐLN ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thẩm định liên ngành về việc kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú Bảo Lộc

Cơ cấu vốn đầu tư cao tốc Tân Phú Bảo Lộc

 • Phần vốn nhà nước tham gia dự án là 6.500 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng (Theo Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng 4.500 tỷ đồng (Theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
 • Phần vốn chủ sở hữu của các Nhà đầu tư: Khoảng 1.605 tỷ đồng. – Vốn huy động khác: Khoảng 9.095 tỷ đồng từ các nguồn huy động hợp pháp. b) Sử dụng vốn nhà nước trong dự án:
 • Phần vốn nhà nước chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm và hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khoảng 6.500 tỷ đồng.
 • Phương thức quản lý và sử dụng vốn nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ công trình tạm và hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Điều 70 và Điều 72 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP).
 • Dự kiến khung giá, phí sản phẩm dịch vụ sử dụng đường bộ: được xác định theo nguyên tắc xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng thời kỳ bảo đảm lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp Dự án PPP và người sử dụng tạo điều kiện để Nhà đầu tư, doanh nhiệp dự án PPP thu hồi vốn và có lợi nhuận phù hợp theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về PPP. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư, quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình trong suốt thời gian khai thác dự án và thu phí theo hình thức thu phí kín.

Ưu đãi cho nhà đầu tư dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc

 • Ưu đãi và bảo đảm đầu tư: Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án PPP được hưởng các ưu đãi và bảo đảm đầu tư theo quy định tại Luật PPP và quy định pháp luật khác có liên quan.
 • Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu: Dự án không áp dụng cơ chế chia sẻ phần doanh thu giảm so với phương án tài chính của dự án. Phần doanh thu tăng sẽ được tính toán ở bước tiếp theo theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật PPP và được cụ thể tại Hợp đồng dự án.

Các chủ đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án Cao Tốc Tân Phú Bảo Lộc

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai, Liên danh Nhà đầu tư đề xuất dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

phê duyệt đầu tư cao tốc tân phú bảo lộc trang 1

phê duyệt đầu tư cao tốc tân phú bảo lộc trang 2

phê duyệt đầu tư cao tốc tân phú bảo lộc trang 3

5/5 - (1 bình chọn)

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0937.803.800 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *